Rólunk...

Az Információs Hivatal Magyarország polgári hírszerző szolgálata, az öt magyar nemzetbiztonsági szolgálat egyike. A titkos információgyűjtés speciális eszközeinek és módszereinek külföldi irányú alkalmazásával fontos szerepet tölt be hazánk szuverenitásának és területi integritásának védelmében, az ország nemzetstratégiai, külpolitikai és gazdasági érdekeinek érvényesítésében. Alapfeladata a kormányzati információs igények figyelembevételével, a külföldi eredetű, illetve külföldre vonatkozó információk megszerzése, és azok értékelésével a kormányzati döntéshozatal támogatása. Az Információs Hivatal tevékenysége során együttműködik a többi magyar nemzetbiztonsági szolgálattal, a rendvédelmi és más állami szervekkel. Az elmúlt évtizedekben a kölcsönösségen, a közös érdekeken és az egyenjogúságon alapuló nemzetközi kapcsolatrendszert alakított ki több mint 60 ország nemzetbiztonsági szolgálatával, valamint a NATO és az EU biztonsági szerveivel.

Küldetésünk

„A jó hírszerzés nem szükségképpen eredményez bölcs politikai válaszokat. Egészséges hírszerzés nélkül azonban a felsőszintű politikai döntések és intézkedések nem felelhetnek meg hatékonyan az aktuális feltételeknek, nem tükrözhetik igazán jól a nemzeti érdekeket, s nem védelmezhetik kellőképpen (...) a nemzet biztonságát.” (Részlet a Rockefeller Bizottság jelentéséből)

Az Információs Hivatal Magyarország szuverenitását és törvényes rendjét, állampolgáraink védelmét szolgálja. A küldetésünk, hogy  olyan külföldi eredetű, vagy külföldre vonatkozó információkat szerezzünk meg, amelyek más állami szervek eszközrendszerével nem elérhetőek. Az így megszerzett információk elemezését és értékelését követően tájékoztatjuk a politikai döntéshozókat, ezzel támogatva a munkájukat.

Felderítjük a magyar érdeket sértő, vagy veszélyeztető külföldi törekvéseket, illetve nemzetbiztonsági jellegű érdekérvényesítő tevékenységet végzünk. Hiszünk benne, hogy a polgári hírszerzés a modern állam elengedhetetlen része, nélküle egy 21. századi demokrácia nem képes érdekeit hatékonyan érvényesíteni.

Munkánkat törvényi felhatalmazással, szabályozott külső és belső jogi környezetben, a szükségesség és arányosság elvének betartásával végezzük. 

Karrier

Légy a munkatársunk!

Légy a munkatársunk!

Folyamatosan keresünk olyan diplomás fiatalokat, akik elkötelezettek a magyar érdekek iránt, jól beszélnek legalább egy idegen nyelvet, és szeretik a kihívásokat. Nálunk olyan tudást szerezhetsz, olyan helyzetekben próbálhatod ki magad, melyre máshol nem nyílik lehetőség. Csatlakozz hozzánk!

Felvételi követelmények

Felvételi követelmények

Kihívást keresel?
Kreatív vagy, de tudsz szabályokhoz is alkalmazkodni?
Nem átlagos munkát keresel?Jelentkezés

Jelentkezés

Felvételre jelentkezni postai úton lehet.

A borítékra írd rá: UTÁNPÓTLÁS, 1539 Budapest, Pf. 600.

Biztonsági okokból a Hivatal  e-mail útján nem fogad jelentkezéseket!

Ösztöndíj

Tiszti beosztásokra az osztatlan képzésben a negyedik, műszaki, informatikai alapképzésen  a harmadik, mesterszakon tanulóknak az első szemesztertől ajánlunk ösztöndíjas szerződési lehetőséget. Havi ösztöndíjban az részesülhet, aki megfelel a felvételi követelményeknek, és akinek felvételi eljárása kedvező eredménnyel zárult. Az ösztöndíj mértéke a tanulmányi eredménytől függ. Az ösztöndíjas a diploma megszerzése után automatikusan hivatásos állományba kerül.