Szervezeti felépítés


Az Információs Hivatal szervezeti felépítése

Főigazgatói Kabinet

Közvetlenül támogatja a fõigazgató munkáját, ellátja a fõigazgató által meghatározott olyan feladatokat, amelyek egyik szervezeti egység hatáskörébe sem tartoznak, vagy több szervezeti egység feladatkörét érinthetik, valamint elõkészíti és szervezi vezetõi fórumok mûködését.

Humán Műveleti Igazgatóság

Működési területén külföldön, illetve külföldi irányultsággal belföldön, alapvetően humán források létesítésével és működtetésével látja el az Nbtv.-ben meghatározott feladatait.
 
Technikai Hírszerző és Műveleti Technikai Igazgatóság

Tudományos-technikai eszközökkel és módszerekkel gyűjt külföldi vonatkozású titkos és bizalmas információkat. Eszközeivel támogatja a Humán Műveleti Igazgatóság tevékenységét. Fejleszti és működteti a Hivatal védett összeköttetési rendszereit, valamint rejtjelkulcsokat gyárt.

Elemző és Tájékoztató Igazgatóság

A kormányzati információs igények részletezésével, lebontásával irányítja a műveleti és technikai hírszerző egységek információgyűjtő tevékenységét. Feldolgozza a humán és technikai forrásokból, továbbá a külföldi partnerszolgálatoktól érkező titkos és bizalmas értesüléseket, dokumentumokat, valamint a nyílt forrásokból nyert, nemzetbiztonsági szempontból releváns információkat. Tájékoztató jelentéseket és elemzéseket készít a kormányzati döntés-előkészítők és a döntéshozók számára. Működteti a Hivatal szakkönyvtárát.

Igazgatási és Humánpolitikai Igazgatóság

Döntéshozatalra előkészíti a Hivatal egészének működését érintő előterjesztéseket. Összehangolja a Hivatal több szervezeti egységét érintő működési feladatok végrehajtását. Elkészíti a Hivatal tevékenységét átfogóan érintő beszámolókat. Az igazgatóság keretében jogi-igazgatási, adatkezelési-nyilvántartási, személy- és munkaügyi feladatkörrel rendelkező szervezeti egységek működnek. Szervezetében helyezkedik el a Hivatal Oktatási Központja.

Gazdálkodási Igazgatóság

Ellátja a Hivatal költségvetési és bérgazdálkodásával, valamint üzemeltetésével összefüggő feladatokat.

Biztonsági Főosztály

Nemzetbiztonsági ellenőrzéseket, illetve belső biztonsági és bűnmegelőzési célú ellenőrzéseket végez, valamint ellátja a Hivatal létesítményeinek védelmét.

Nemzetközi Kapcsolatok Főosztály

Tervezi és szervezi a Hivatal nemzetközi kapcsolattartását, háttéranyagokat készít, protokolláris feladatokat lát el.

Ellenőrzési Osztály

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló jogszabályok szerint ellenőrzi a Hivatal költségvetési gazdálkodásának hatékonyságát, gazdaságosságát és eredményességét, valamint ellenőrzi az egyes szervezeti egységek alaptevékenységének ellátását.